Geschiedenis

Kent u een küper?

Een küper controleerde vroeger in de Duitse havens de inkomende goederen op schade, kwaliteit en toestand, woog ze en nam monsters. Küpers waren gespecialiseerd in bepaalde hoogwaardige goederen en droegen een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover hun opdrachtgevers, omdat ze de goederen als vertrouwensman bemonsterden en opsloegen. In Hamburg noemde men deze elite van de havenoverslag quartiersleute, omdat ze altijd per vier verschenen. Tegenwoordig worden deze termen nog amper gebruikt, maar de functies en taken zijn wel blijven bestaan. De beroepen zijn opgegaan in onder meer de functies van kwaliteitscontroleur en coördinator havenlogistiek

Jaren 30

In 1932 werd Berthold Vollers zelfstandige küper en magazijnier in Bremen. Door zijn activiteiten als expediënt had hij niet alleen uitgebreide kennis over koffie verworven, maar ook over de haven, de douane en de verzending van goederen. Het eerste magazijn bevond zich in Packhaus Am Deich 57/58. Zijn voormalige werkgever Roselius & Co (Kaffee-HAG) werd meteen de eerste klant en Vollers mocht het koffiebedrijf bevoorraden.

Jaren 40

Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel de koffie-import quasi stil en de koffiebranders konden nog amper branden. Berthold Vollers diende in de marine tijdens de oorlog en toen hij terugkeerde, was zijn bedrijf stopgezet. Hij had niets meer. Wanneer op het einde van de jaren 40 opnieuw koffie werd geïmporteerd, startte Berthold Vollers zijn bedrijf opnieuw op en huurde hij 325 m² in het nieuwe pakhuis Speicher I.

Jaren 50

In 1952 nam Berthold Vollers zijn eerste commerciële medewerker in dienst. Naast koffie begon het bedrijf ook conserven op te slaan.

Jaren 60

In 1962 ging Lüder Vollers aan het werk in het bedrijf van zijn vader, dat inmiddels al vijf medewerkers had. De aankoop van de eerste eigen vrachtwagen in 1965 was het begin van de uitbouw van een eigen wagenpark. Met de overname van het naburige bedrijf Friedrich A. Jantzen in 1967 werd ook felbegeerde opslagruimte verworven en werd verdere groei mogelijk gemaakt.

Jaren 70

In 1972 begon de bouw van Haus 8 in Speicher III. De opslagruimte in de haven werd zo uitgebreid tot 8.400 m² en het aantal medewerkers van Vollers was op dat moment aangegroeid tot 50. Toen Lüder Vollers in 1978 alleen eigenaar van het bedrijf werd, volgden nog meer bedrijfsovernames. De overname van Hermann Schwarze GmbH leverde niet alleen extra opslagruimte op, maar ook extra activiteiten op het gebied van afhandeling en opslag van wol en import van katoen.

 

Door het toenemende gebruik van containers en de vooruitgang in de lijnvaart veranderden ook de processen voor de overslag van koffie. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen, werd in 1979 Haus 9 in Speicher III met een eigen palletiseerinstallatie in gebruik genomen

Jaren 80

De actieradius van Vollers groeit: in 1980 werd de vestiging in Hamburg opgericht, waar aanvankelijk één medewerker zich met de afhandeling van koffie bezighield. In 1982 was er een reden om te vieren, want Vollers werd 50 jaar. Het bedrijf telde nu 125 medewerkers, waarvan 10 stagiairs, 28.000 m² opslagruimte en 19 vrachtwagens. De activiteiten van Vollers bestonden op dat moment voor bijna 90 procent uit de overslag en opslag van koffie. Andere handelsgoederen waren wol, katoen en zogenoemd stukgoed zoals ingevoerde artikelen uit Oost-Azië en merkartikelen.

 

In de loop van de jaren wijzigde ook de definitie van het bedrijf. Berthold Vollers noemde zijn bedrijf nog ‘Küperei und Lagerei’ of controle- en opslagbedrijf, maar dat werd later expeditiebedrijf. En naarmate de internationale uitbreiding plaatsvond, werd dat internationaal expeditiebedrijf. Ook de terminologie veranderde: als gevolg van de steeds groter wordende internationale klantenkring werd handelswaar aangeduid met de term commodities, het Engelse woord voor goederen en grondstoffen. Dat werd ook weerspiegeld in de officiële bedrijfsnaam: Vollers Port & Commodity Logistics.

 

Door de overname van andere concurrenten kon Vollers zijn positie op de markt verder versterken en de opslagruimte en vakkennis uitbreiden. In 1983 werd D.A. Homann overgenomen, een bedrijf dat in de Hamburgse haven een breed palet van goederen en commodities afhandelde. In 1984 volgde Uhlmann Spedition, een bedrijf in Bremen met een lange traditie, en zo werd de capaciteit nog groter.

 

1987 was zeer belangrijk voor de cacao-activiteiten van Vollers in Bremen. Bremen werd erkend als aanbiedingsplaats voor de Londense beurs LIFFE (nu ICE Futures Europe). Dat was mogelijk dankzij een jarenlange voorbereiding en uitgesproken productkennis.

Jaren 90

In het begin van de jaren 90 nam Vollers nog meer bedrijven over in Bremen en Hamburg. De grootste en belangrijkste overname vond plaats 1993, toen Vollers Kaffee-Lagerei Bremen kocht. Omdat koffie steeds vaker in bulk in plaats van in zakken werd verscheept, was een silo-installatie vereist. Het pas verworven koffieopslagbedrijf beschikte op dat moment over een dergelijke installatie en bood Vollers aanzienlijke voordelen voor de toekomstige koffiehandel.

 

Tegelijk breidde Vollers uit in West- en Oost-Europa. In 1993 werd SIA Vollers Riga in Letland opgericht, in 1995 volgde de Belgische vestiging van Vollers in de haven van Antwerpen en in 1997 de vestiging in het Nederlandse Rotterdam. Om de bedrijfsstructuur voor de toekomst overzichtelijker te maken, werd in het midden van de jaren 90 een groot deel van de overgenomen afzonderlijke bedrijven samengebracht in Berthold Vollers GmbH.

Jaren 00

In 2001 kwam Christian Vollers in het bedrijf van zijn vader en in 2006 werd hij directeur. Ook in het nieuwe millennium bleef Vollers groeien. In 2003 kwam de locatie in Amsterdam in Nederland erbij, in 2004 volgde Talinn in Estland, in 2005 Trieste in Italië en in 2007 Moskou in Rusland. In 2009 was er een herstructurering, waarbij alle bedrijven in Vollers Group GmbH werden ondergebracht.

Jaren 10

Christian Vollers werd in 2013 de enige eigenaar van de Vollers-groep. In 2014 kwam er een vestiging in het Italiaanse Genua. Een bijzonder hoogtepunt voor Vollers was de bouw en inwijding van het ultramoderne magazijn voor cacao in bulk: Oosterweel 1000 in Antwerpen in 2014. Dat had als voordeel dat het in- en uitslaan, het wegen en het bemonsteren volledig automatisch konden verlopen.

In 2016 is de nieuwste locatie Bury St. Edmunds in het Verenigd Koninkrijk toegetreden tot de Vollers-groep. De Vollers-groep telt inmiddels elf locaties in West-, Centraal- en Oost-Europa met een totale opslagruimte van meer dan een half miljoen vierkante meter en stelt 320 medewerkers te werk.

Het bestuur van de Vollers-groep bestaat nu uit vier directeurs.