Privacyverklaring

van Vollers Group GmbH

Dank u voor uw bezoek aan onze website. In het onderstaande willen wij u informeren over de omgang met uw gegevens conform art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke

Het in het impressum genoemde bureau is verantwoordelijk voor de hieronder beschreven gegevensverwerking.

2. Gebruiksgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Wanneer u echter onze homepage oproept, stuurt de browser van uw eindapparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de verzoekende terminal
 • Datum en tijd van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Volume verzonden gegevens
 • Bericht bij succesvolle oproep
 • Gebruikt datatransmissieprotocol
 • Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer URL)
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw eindapparaat en de naam van uw toegangsprovider.

Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding van de website
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en
 • Voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden van gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

Loggegevens worden slechts bewaard totdat het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld of ontvangen, is bereikt, tenzij zij uitzonderlijk langer moeten worden bewaard om een geconstateerde aanval op te volgen.

De geanonimiseerde gegevens uit het logbestand zijn niet langer persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons gebruikt om statistieken op te stellen ter verbetering van de website en, indien nodig, doorgegeven aan bureaus die wij opdracht geven de website te verbeteren.

3. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in verband met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u de website bezoekt. In de regel is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3 technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd is, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de statusbalk van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

4. Koekjes

Wij gebruiken cookies op onze websites, die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze websites.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en kunnen worden gelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden bewaard.

Wij gebruiken deze noodzakelijke cookies niet voor analyse, tracking of reclamedoeleinden.

Deze cookies bevatten slechts informatie over bepaalde instellingen en zijn niet persoonlijk identificeerbaar. Ze kunnen ook nodig zijn om de gebruikersbegeleiding, de beveiliging en de uitvoering van de site mogelijk te maken.

Wij gebruiken deze cookies op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

U kunt uw browser instellen om u te informeren over het plaatsen van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant. U kunt ook te allen tijde cookies verwijderen via de desbetreffende browserinstelling en het plaatsen van nieuwe cookies verhinderen. Houd er rekening mee dat onze websites dan mogelijk niet meer worden weergegeven en dat sommige functies technisch niet meer beschikbaar zijn.

5. Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier. Om ons contactformulier te gebruiken, hebben we eerst de gegevens nodig die als verplichte velden zijn gemarkeerd.

Wij gebruiken deze gegevens op basis van art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO om uw vraag te beantwoorden.

Bovendien kunt u zelf beslissen of u ons meer informatie wilt geven. Deze informatie wordt vrijwillig verstrekt en is niet verplicht om contact met ons op te nemen. Wij verwerken uw vrijwillige informatie op basis van uw toestemming.

Uw gegevens worden alleen verwerkt om uw vraag te beantwoorden. Wij verwijderen uw gegevens als deze niet langer nodig zijn en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die daar tegenin gaat.

Voor zover uw via het contactformulier doorgegeven gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1 zin 1 lit. f DSGVO, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. U kunt uw toestemming voor de verwerking van vrijwillige gegevens te allen tijde intrekken. Hiertoe kunt u contact opnemen met het in het impressum vermelde e-mailadres.

6. Enquêtes houden – Microsoft Forms

Wij gebruiken de Microsoft Forms-service van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (“Microsoft”) om enquêtes of online formulieren uit te voeren. Met Microsoft Forms kunnen we enquêtes en online formulieren ontwerpen en evalueren. Naast de respectieve persoonsgegevens die u in de formulieren invoert, wordt ook informatie over uw besturingssysteem, browser, datum en tijd van uw bezoek, referrer URL en uw IP-adres verzameld, doorgegeven aan Microsoft en opgeslagen op de servers van Microsoft. De informatie die u in de formulieren invoert, wordt opgeslagen onder wachtwoordbeveiliging om ervoor te zorgen dat derden geen toegang hebben en dat alleen wij de informatiegegevens kunnen evalueren voor het in het formulier aangegeven doel. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig is om een contract met u uit te voeren (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren), dient art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, is de verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, a DSGVO. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met gevolgen voor de toekomst. Voor het gebruik van Microsoft Forms hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Microsoft, die Microsoft verplicht de gegevens van de bezoekers van onze site te beschermen en niet aan derden door te geven. De verwerking vindt regelmatig plaats in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Gegevensoverdracht naar de VS kan echter niet worden uitgesloten. Voor de doorgifte van gegevens van de EU naar de VS verwijst Microsoft naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS moeten garanderen. Meer informatie over Microsoft Forms en Microsofts bepalingen inzake gegevensbescherming is te vinden op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

7. Andere verwerkers

Wij geven uw gegevens door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de exploitatie van onze websites en de bijbehorende processen in het kader van een opgedragen verwerking overeenkomstig art. 28 DSGVO. Dit zijn bijvoorbeeld hosting service providers. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan instructies aan ons en zijn dienovereenkomstig contractueel verplicht.

8. Sociale media

Wij onderhouden social media-aanbod op Instagram en LinkedIn, waarover wij u hieronder informeren:

a) Instagram

Wij gebruiken het technische platform en de diensten van Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) voor de aangeboden informatiedienst.

Wij willen u erop wijzen dat u deze Instagram-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijvoorbeeld commentaar of beoordeling). Ga daarom in uw eigen belang zorgvuldig na welke informatie u wilt vrijgeven en delen met andere gebruikers.

Wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt, verzamelt Instagram onder meer uw IP-adres en andere informatie die op uw eindapparaat aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van de Instagram-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Instagram-pagina.

De in dit kader over u verzamelde gegevens worden verwerkt door Instagram en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Instagram beschrijft in zijn privacybeleid in algemene termen welke informatie het ontvangt en hoe deze wordt gebruikt. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Instagram en over de instelmogelijkheden voor advertenties. Het privacybeleid is beschikbaar op de volgende link: https://help.instagram.com/519522125107875

Op welke wijze Instagram de gegevens van het bezoek van Instagram-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Instagram-pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Instagram deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Instagram-pagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Instagram niet onomstotelijk en duidelijk aangegeven en is ons niet bekend.

Wanneer u een Instagram-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan Instagram. Volgens Instagram wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. Instagram slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijvoorbeeld als onderdeel van de functie "aanmeldingsmelding"); dit kan Instagram in staat stellen IP-adressen toe te wijzen aan individuele gebruikers.

Als u momenteel bent ingelogd op Instagram als gebruiker, staat er een cookie met uw Instagram-ID op uw eindapparaat. Hierdoor kan Instagram bijhouden dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Instagram-pagina's. Via Instagram-knoppen die in websites zijn ingebouwd, is het voor Instagram mogelijk om uw bezoeken aan deze websites te registreren en toe te wijzen aan uw Instagram-profiel. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u inhoud of reclame op maat aan te bieden.

Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Instagram of de functie "ingelogd blijven" uitschakelen, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Hierdoor wordt Instagram informatie die u direct kan identificeren verwijderd. Zo kunt u onze Instagram-pagina gebruiken zonder uw Instagram-identificatie te onthullen. Wanneer u interactieve functies van de site opent (like, commentaar, bericht en meer), verschijnt een inlogscherm van Instagram. Na een eventuele aanmelding bent u weer herkenbaar voor Instagram als specifieke gebruiker.

Voor informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen, raadpleegt u de Help van Instagram.

Wij, als aanbieder van de informatiedienst, verzamelen en verwerken verder geen gegevens van uw gebruik van onze dienst. Deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u in de desbetreffende toepasselijke versie onder het punt "Gegevensbeleid" op en de desbetreffende Instagram-pagina.

b) LinkedIn

Wij gebruiken het technische platform en de diensten van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, voor het kanaal dat op LinkedIn wordt aangeboden.

Wij wijzen erop dat u deze LinkedIn-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen). Ga in uw eigen belang zorgvuldig na welke informatie u wilt vrijgeven en delen met andere gebruikers.

Wanneer u onze LinkedIn-pagina bezoekt, verzamelt LinkedIn onder meer uw IP-adres en andere informatie die op uw eindapparaat aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de LinkedIn pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de LinkedIn pagina. LinkedIn geeft hierover meer gedetailleerde informatie onder de volgende link:

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

De gegevens die in deze context over u worden verzameld, worden verwerkt door LinkedIn Inc. en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. LinkedIn beschrijft in algemene termen welke informatie het ontvangt en hoe deze wordt gebruikt in zijn richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met LinkedIn en over de instellingen voor advertenties. De richtsnoeren voor gegevensgebruik zijn beschikbaar op de volgende link:

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Op welke wijze LinkedIn de gegevens van bezoeken aan LinkedIn-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de LinkedIn-pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang LinkedIn deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de LinkedIn-pagina aan derden worden doorgegeven, wordt door LinkedIn niet onomstotelijk en duidelijk vermeld en is ons niet bekend.

Wanneer u een LinkedIn-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan LinkedIn. Volgens LinkedIn wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. LinkedIn slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijvoorbeeld als onderdeel van de functie "aanmeldingsmelding"); hierdoor kan LinkedIn IP-adressen aan individuele gebruikers toewijzen.

Als u momenteel als gebruiker bij LinkedIn bent ingelogd, wordt een cookie met uw LinkedIn-ID op uw eindapparaat geplaatst. Hierdoor kan LinkedIn bijhouden dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere LinkedIn pagina's. LinkedIn-knoppen die in websites zijn opgenomen, stellen LinkedIn in staat uw bezoeken aan deze websites te registreren en toe te wijzen aan uw LinkedIn-profiel. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u inhoud of reclame op maat aan te bieden.

Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen bij LinkedIn of de functie "ingelogd blijven" uitschakelen, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Dit zal LinkedIn informatie verwijderen die u rechtstreeks kan identificeren. Zo kunt u onze LinkedIn-pagina gebruiken zonder uw LinkedIn-identificatie te onthullen. Wanneer u interactieve functies van de site opent (like, commentaar, delen, nieuws, enz.), verschijnt een LinkedIn-inlogscherm. Na elke aanmelding bent u weer herkenbaar voor LinkedIn als een specifieke gebruiker.

Voor informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen, raadpleegt u de volgende ondersteuningspagina's van LinkedIn:

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wij, als aanbieder van de informatiedienst, verzamelen en verwerken geen verdere gegevens uit uw gebruik van onze dienst.

Indien u deze gegevensverwerking niet wenst, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze webformulieren.

9. Captcha

Om onze webformulieren te beschermen tegen geautomatiseerde verzoeken, gebruiken wij een zogenaamde Captcha van reCAPTCHA. De provider is Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. In het kader van de captcha-functie worden alle gebruikersinvoer en muisbewegingen die u op onze website maakt automatisch geregistreerd (ongeacht of u pagina's oproept die webformulieren bevatten of niet). De aldus verzamelde gegevens worden gebruikt om te beoordelen of de vermeldingen afkomstig zijn van een menselijk of een geautomatiseerd programma.

Aangezien de functie wordt verstrekt door een derde aanbieder, leidt de weergave van de captcha ertoe dat de inhoud van de derde aanbieder opnieuw wordt geladen. Hierdoor krijgt de derde aanbieder de informatie dat u onze site heeft bezocht en de in dit verband technisch noodzakelijke gebruiksgegevens. De externe provider ontvangt ook uw IP-adres, dat technisch gezien nodig is om de inhoud op te halen. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, op voorwaarde dat u eerder uw toestemming hebt gegeven via onze banneroplossing. 

Houd er rekening mee dat het gebruik van captcha's ertoe kan leiden dat uw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor veiligheids- en controledoeleinden zonder u daarvan op de hoogte te stellen of u in staat te stellen verhaal te halen. Indien wij providers in onveilige derde landen gebruiken en u daarmee instemt, is de overdracht naar een onveilig derde land gebaseerd op artikel 49, lid 1, onder a), van de GDPR. 

10. Google fonts

Voor de uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze website lettertypen van Google Fonts. Deze worden lokaal geïntegreerd, zodat er geen verbinding met Google-servers tot stand wordt gebracht en er dus geen gegevensoverdracht plaatsvindt.

11. Adobe fonts

Deze website gebruikt webfonts van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypes. De provider is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u deze website oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe om ze correct te kunnen weergeven op uw eindapparaat. Daarbij maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het verstrekken van de lettertypes.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Details vindt u hier: 
www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar:
www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

U kunt het privacybeleid van Adobe vinden op:
www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Om diensten sneller te kunnen leveren, maakt Adobe Fonts gebruik van de functies van Amazon Web Services. De provider is Amazon Web Services EMEA SARL, Avenue John F. Kennedy 38, 1855 Luxemburg.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen gegevens echter worden overgedragen aan het moederbedrijf Amazon.com Inc. in de VS. Amazon heeft automatisch toegang tot alle gegevens die via hosting zijn opgeslagen. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonlijke klantgegevens zijn zoals IP-adressen.

Meer informatie kunt u vinden op

https://aws.amazon.com/de/compliance/germany-data-protection/

12. Adobe Typekit

Wij gebruiken zogenaamde webfonts van Adobe voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Adobe. Hierdoor weet Adobe dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Adobe TypeKit-lettertypen is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. De wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over Adobe TypeKit-lettertypen is te vinden in het privacybeleid van Adobe: https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html

U kunt uw browser zo instellen dat de lettertypen niet van de Adobe-servers worden geladen (bijv. door add-ons zoals NoScript of Ghostery te installeren). Als je browser geen Adobe lettertypen ondersteunt of als je de toegang tot de Adobe servers verhindert, wordt de tekst weergegeven in het standaard lettertype van het systeem.

 

13. Elfsight

We gebruiken widgets van de provider Elfsight om onze Instagram-inhoud weer te geven. De provider is Elfsight, LLC, Paronyana Str 19/3, 201, Yerevan 0015, Armenië.

Dit betekent dat uw gegevens kunnen worden overgedragen aan een derde land dat niet valt onder de reikwijdte van de GDPR. Dit kan leiden tot beperkingen op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging. Houd hier rekening mee als u besluit toestemming te geven voor ons gebruik van Elfsight.

Meer informatie over Elfsight is beschikbaar op:

https://elfsight.com/privacy-policy/

Houd er ook rekening mee dat Elfsight de externe provider Yandex gebruikt voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. De provider is Yandex LLC, 16 Lva Tolstogo St., Moskou 119021, Rusland.

Dit betekent dat uw gegevens ook naar Rusland kunnen worden verzonden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequate bescherming bestaat voor de overdracht van gegevens naar Rusland.

Meer informatie over deze resolutie is te vinden op:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914

Ga voor meer informatie over Yandex naar:

https://yandex.com/company/privacy

14. Facebook Social Plugins

Facebook Social Plugins worden gebruikt om de Instagram-feeds op onze website weer te geven. De provider is Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ierland.

Welke gegevens worden overgedragen, hangt af van het feit of u een Facebook-account hebt of niet. Als u bent aangemeld bij uw Facebook-account, koppelt Facebook het bezoek aan de website aan uw account. U hebt de mogelijkheid om uw accountinstellingen zelf te wijzigen op: facebook.com/settings

Zelfs als u niet bent ingelogd of geen Facebook-account hebt, kunnen gegevens zoals uw IP-adres naar Facebook worden verzonden.

Meer informatie vindt u op:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?tid=331706174624

15. Google Analytics

Wij gebruiken de webanalysetool "Google Analytics" om onze websites naar behoefte in te richten. Google Analytics maakt gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen. Hiervoor worden permanente cookies op uw eindapparaat opgeslagen en door ons gelezen. Zo kunnen wij terugkerende bezoekers herkennen en als zodanig tellen.

In het kader van Google Analytics worden wij ondersteund door Google Ireland Limited en Google LLC. (VS) als verwerkers overeenkomstig artikel 28 DSGVO. De gegevensverwerking kan derhalve ook buiten de EU of de EER plaatsvinden. Met betrekking tot Google LLC kan vanwege de verwerking in de VS geen passend niveau van gegevensbescherming worden verondersteld. Het risico bestaat dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor veiligheids- en controledoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld of zonder dat u rechtsmiddelen heeft. Houd hier rekening mee als u besluit toestemming te geven voor ons gebruik van Google Analytics.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, mits u uw toestemming heeft gegeven via onze banner. De overdracht naar een derde land vindt plaats op basis van art. 49 lid 1 lit. a DSGVO. 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Volg daarvoor deze link en maak de juiste instellingen via onze banner.

16. Google Tag Manager

Google Tag Manager is een organisatietool die kan worden gebruikt om codeonderdelen, zogenaamde tags, te integreren en te beheren. De gegevens worden verzameld en verwerkt door Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De Tag Manager zelf plaatst geen cookies. Hij slaat geen gegevens op, maar stelt deze ter beschikking aan Google Analytics voor verdere verwerking.

17. YouTube Video

We gebruiken YouTube om video-inhoud op onze website te delen. De aanbieder is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Als je een van de bijbehorende subpagina's oproept met een ingesloten YouTube-video, plaatst YouTube een cookie die je IP-adres en onze URL opslaat. Als je een YouTube-account hebt en bent aangemeld, kan YouTube je activiteiten op onze website aan dit account toewijzen. De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. DSGVO.

Meer informatie is beschikbaar op:

https://policies.google.com/privacy

18. Polyfill iO

Wij gebruiken de dienst "Polyfill.io" van The Financial Times Limited, Bracken House, 1 Friday Street, Londen, Engeland, EC4M 9BT. Hierdoor kunnen we inhoud in hoge kwaliteit afspelen, zelfs op oudere browserversies. Wanneer u een webpagina laadt die de Polyfill-service gebruikt, downloadt uw browser alle benodigde polyfill-bestanden om de webpagina met succes in uw browser te presenteren. Om de polyfills te kunnen leveren, ontvangt de dienst bepaalde technische informatie van uw browser, waaronder: browsergegevens; verbindingsgegevens, zoals uw IP-adres, de URL van de website die het verzoek aan de dienst heeft gedaan. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke polyfills uw browser nodig heeft. Deze informatie kan u niet identificeren, ze is geanonimiseerd. De verwerking gebeurt om uw gebruikerservaring te verbeteren en voor de algemene optimalisering van de website. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op de gegevensbeschermingspagina van Polyfill.io op: https://polyfill.io/v3/privacy-policy/.

19. Consentbeheer Gebruikerscentra

Wij gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform als instrument voor toestemmingsbeheer als onderdeel van de analytische activiteiten op onze website.

Het Usercentrics Consent Management Platform verzamelt logbestand- en toestemmingsgegevens met behulp van JavaScript. Dit JavaScript maakt het mogelijk gebruikers te informeren over hun toestemming voor bepaalde tags op onze website en deze toestemming te verkrijgen, te beheren en te documenteren.

Wij verwerken daarbij de volgende gegevens:

 • Toestemmingsgegevens (geanonimiseerde logboekgegevens (toestemmings-ID, verwerker-ID, controleur-ID), toestemmingsstatus, tijdstempel)
 • Apparaatgegevens of gegevens van de gebruikte apparaten (inclusief verkorte IP-adressen (IP v4, IP v6), apparaatinformatie, tijdstempel).
 • Gebruikersgegevens of gebruikersdata (bijv. e-mail, ID, browserinformatie, SettingIDs, changelog)

De ConsentID (bevat bovengenoemde gegevens), de toestemmingsstatus incl. tijdstempel worden opgeslagen in het lokale geheugen van uw browser en tegelijkertijd op de gebruikte cloudservers. Verdere verwerking vindt alleen plaats als u een verzoek om informatie indient of uw toestemming intrekt. In dit geval wordt de relevante informatie aan de verantwoordelijke persoon (VELD M) verstrekt in een compact gegevensformaat in een gemakkelijk leesbare tekstvorm met het oog op gegevensuitwisseling (JSON-bestand).

Er worden geen gebruikersgegevens opgeslagen voor de statistieken over het gebruik van al dan niet verleende toestemming. Alleen de frequentie en de locaties van de klikken worden opgeslagen.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op een Google Cloud Server in de EU (Brussel, Frankfurt am Main).

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de analyse en het beheer van de verleende toestemmingen om te voldoen aan onze verplichting van een DSGVO-conform toestemmingsbeheer. Het gebruik van Usercentrics dient voor het aantonen van verleende en niet-verleende toestemmingen en het beheer daarvan.

De specifieke doeleinden van de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens zijn:

 • Verkrijgen en verlenen van toestemming
 • Bewijs leveren van welk apparaat u heeft gebruikt om toestemming te geven en op welk tijdstip
 • Legitimering van de toegang tot de instellingen en documentatie van wijzigingen

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het beheer van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons legitieme belang is gelegen in de rechtszekere documentatie en controleerbaarheid van toestemmingen, de controle van marketingmaatregelen op basis van de verleende toestemming en de optimalisering van het toestemmingspercentage.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn. De bijbehorende cookie heeft een duur van 60 dagen. Het herroepingsdocument van een eerder verleende toestemming wordt gedurende drie jaar bewaard. De bewaring is enerzijds gebaseerd op onze verantwoordingsplicht krachtens art. 5, lid 2, DSGVO. Dit verplicht ons om te voldoen aan de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Anderzijds is de retentie gebaseerd op de reguliere verjaringstermijn van drie jaar overeenkomstig artikel 195 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB). Deze verjaringstermijn begint aan het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan (§ 199 BGB).

20. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (momenteel EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) in het kader van het gebruik van Google Analytics en AdobeFonts. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek "Google Analytics".

21. Opslagperiode

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen totdat het doel waarvoor wij ze hebben verzameld of ontvangen is bereikt. Als u ons uw gegevens heeft verstrekt via het contactformulier, zullen wij deze gegevens verwijderen zodra ze voor ons niet meer nodig zijn of wij zullen de verwerking beperken als er wettelijke bewaarplichten zijn.

22. Rechten van de betrokkene

Je hebt het recht:

 • om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig art. 15 DSGVO. U kunt met name informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de bijzonderheden daarvan;
 • de rectificatie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens onverwijld te eisen overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 17 DSGVO om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken overeenkomstig art. 18 DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken;
 • uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten;
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze maatschappelijke zetel.

23. Recht van bezwaar

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van verzet, dat door ons wordt toegepast zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar info@vollers.com.

24. Actualisering en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status 14.10.2022

Door de verdere ontwikkeling van onze website of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het noodzakelijk worden deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kunt u te allen tijde op onze website inzien en afdrukken.

Uw
Vollers Group GmbH

25. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming geeft u graag informatie over het onderwerp gegevensbescherming onder de volgende contactgegevens:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen

Web: https://www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de

Als u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, vermeld dan ook het in het impressum genoemde verantwoordelijke kantoor.