Missieverklaring van de Vollers Group

"In de complexe wereld van commodities vinden onze klanten in ons een verantwoordelijke handelspartner die gepersonaliseerde en gedigitaliseerde logistieke diensten verleent, belanghebbenden in de handel met elkaar in contact brengt en hen vertrouwd advies geeft."

[Translate to Nederlands:] A white woman is sitting in a forklift. She's driving around in a coffee warehouse and has some coffee bags loaded on the fork

Onze missieverklaring

Geachte allen,

In een wereld van voortdurende en steeds snellere veranderingen geven onze leidende principes uitdrukking aan ons bedrijfsdoel en de fundamentele waarden van de Vollers Groep. Het verduidelijkt onze bedrijfsfilosofie en is bedoeld om ons allen identificatie en motivatie te geven.

Bovendien leggen de richtlijnen aan onze klanten uit wie wij zijn en geven hen zekerheid en oriëntatie in onze zakelijke relatie.

Wij handelen in overeenstemming met de leidende beginselen om de doelen te bereiken die wij onszelf hebben gesteld. Onze leidende beginselen leven, wij passen ze aan indien nodig en ontwikkelen ze verder. Na de eerste versie uit 2013 en de tweede in 2017, is dit de 3e herziene editie. Wij zijn ervan overtuigd dat de leidende principes een relevante bron van sturing en enthousiasme zullen blijven.

Het Directie Team

Vollers Groep

Wie we zijn

Onze expertise
Wij zijn bewezen specialisten in koffie-, cacao- en theelogistiek. Wij behandelen ook andere hoogwaardige grondstoffen, waarbij expertise, topprestaties en een hoge mate van vertrouwen essentieel zijn. Met onze klanten delen wij een fascinatie en passie voor deze grondstoffen.

Als logistieke specialisten creëren wij actief waarde in de hele toeleveringsketen. Onze diensten omvatten transport, import & export handling, warehousing & processing, maar ook gespecialiseerde diensten op het gebied van contract logistiek, supply chain management en IT-oplossingen. Kortom, wij beloven en leveren diensten op maat aan al onze klanten.

Onze decennialange ervaring, onze kwaliteitsbelofte en de toewijding van onze medewerkers zorgen voor een constante hoge kwaliteit van onze dienstverlening, wat de basis is voor een jarenlange vertrouwensvolle samenwerking met onze klanten.

Onafhankelijkheid & financiële stabiliteit
Wij maken winst om te kunnen investeren in toekomstige zakelijke mogelijkheden en innovaties.

Zo waarborgen wij de onafhankelijkheid en stabiliteit van onze ondernemingsgroep op lange termijn.

[Translate to Nederlands:] A rectangle metal sign. The Vollers logo is engraved on it

Vollers Groep en haar vestigingen
De onafhankelijke Vollers Group, geleid door de eigenaar, heeft haar wortels in Bremen en richt haar activiteiten op Europa. Nabijheid bij onze klanten, lokale kennis en ondernemersgeest zijn de sleutel tot onze continu hoge klanttevredenheid en succes op lange termijn in partnerschap.

Het is de verantwoordelijkheid van elk lokaal management om de business aan te sturen. De centrale middelen van de Vollers Groep zijn daarnaast beschikbaar om alle locaties te ondersteunen.

Wij concentreren al onze bedrijfsactiviteiten op koffie, cacao en thee, evenals op andere hoogwaardige grondstoffen. Deze focus helpt bij het systematisch ontwikkelen van het huidige en toekomstige potentieel voor succes. Grondstof- en functiespecifieke strategieën en standaarden worden centraal binnen de Groep gedefinieerd en door de afzonderlijke locaties aangepast en geïmplementeerd. De leidende principes, groepsnormen en strategische richtlijnen van de Vollers Groep vormen het kader waarbinnen culturele en landspecifieke bijzonderheden hun plaats vinden.

[Translate to Nederlands:] A group of six men in a warehouse. They are talking with each other and laugh.

Verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en product

De volgende uitgangspunten zijn taken voor het bedrijf, de directie en de medewerkers.

Vollers streeft als werkgever naar

Een motiverende werkomgeving: Wij willen dat al onze medewerkers gewaardeerd worden en kunnen werken in een positieve, vertrouwensvolle en motiverende sfeer.

Uitdagingen & kansen: Wij dagen onze medewerkers uit om op eigen initiatief te handelen en geven hen de nodige ondersteuning. We moedigen onze medewerkers aan om nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren.

Veiligheid & gezondheidsbewustzijn: Wij investeren in een veilige werkomgeving en bevorderen het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn. Wij streven er actief naar om arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties tot een minimum te beperken.

Opleiding: Wij leiden onze medewerkers in de eerste plaats zelf op en zorgen zo voor vakkennis en kwaliteit van dienstverlening binnen onze organisatie. Wij willen de capaciteiten van al onze medewerkers ondersteunen en vergroten.

Het juiste evenwicht: Voor zover het organisatorisch mogelijk is, ondersteunen wij een goede balans tussen werk en privé.

Diversiteit: Vollers als werkgever beschouwt ieder individu als gelijkwaardig. Wij moedigen onze medewerkers aan om culturele diversiteit te leven en te omarmen.

[Translate to Nederlands:] A young, white woman with a striped shirt is sitting in front of her office computer. She's smiling directly at the camera.
[Translate to Nederlands:] Coffee is being unloaded. A young, black man can be seen as well. He catches some of the coffee with a sample bag

Kwaliteitsbeheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij zorgen voor kwaliteit: Wij verstaan kwaliteit op een universele manier; dit betekent: "Kwaliteit bij elke stap, elke dag!" Wij verwachten hetzelfde kwaliteitsbewustzijn van al onze medewerkers en dringen aan op voorzichtigheid, zorgvuldigheid en netheid.

Wij zijn milieubewust: Wij proberen onze impact op het milieu tot een minimum te beperken. Wij controleren en verminderen actief onze koolstofvoetafdruk in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie. Al onze investeringen worden geëvalueerd in termen van sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Wij streven ernaar onze diensten van jaar tot jaar efficiënter te produceren.

Wij bereiden ons voor: Wij verwerven voortdurend nieuwe kennis op het gebied van traceerbaarheid, voedselveiligheid, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.

We blijven aan de normen voldoen: We beoordelen regelmatig aanvullende certificeringen van onze processen om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant.

We nemen deel: De Vollers Group is lid van belangrijke professionele en industriële verenigingen en draagt zo bij aan de verdere ontwikkeling van de industrieën waarin we actief zijn.

Wij leveren een bijdrage: Betrokkenheid bij de samenleving is een belangrijke bouwsteen in ons samenleven. De Vollers Groep zet zich in voor internationale initiatieven op het gebied van onze grondstoffen.

 

Onze waarden

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of a person standing on a winner's podium. The person won first place and is happy.

  Kwaliteit is de sleutel  

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Ons doel is om consistent hoge kwaliteit te leveren. Het is de basis voor langdurige klant klanttevredenheid en ons succes.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of two people. One is holding an umbrella above both their h

  Toewijding aan service  

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Wij zijn graag dienstverleners voor onze klanten en collega's. Voor ons is persoonlijke betrokkenheid een vanzelfsprekendheid.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of three people with their hands on their hips. It lets them look determined

  Verantwoordelijk zijn  

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Ieder van ons handelt eerlijk en verantwoordelijk om onszelf en anderen te beschermen tegen moeilijkheden en schade.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of a person with one hand on their chest. A heart symbol can be seen next to the hand

  Met vertrouwen komt verplichti 

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Betrouwbaarheid gekoppeld aan respectabel gedrag schept vertrouwen. Vertrouwen is de basis van ons handelen.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of a person putting a box on a bar in a scale to make it higher.

  Bijdragen aan verbetering  

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Wij verbeteren onze dienstverlening voortdurend. Van ieder van ons wordt gevraagd kostenbewust te werken en bij te dragen aan de verbetering van onze werkprocessen.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of two people. One is handing the other a gift as a sign of appreciation.

  Waardering  

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Wij respecteren de waarde van de goederen die ons worden toevertrouwd en behandelen ze met de grootste zorg.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of a person hopping from one hill to the next.

  Verandering welkom  

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Wij staan open voor nieuwe ideeën en zijn altijd bereid om bij te leren. Door verandering met belangstelling tegemoet te treden, kunnen wij ons verbeteren, innovaties bevorderen en onze toekomst actief vormgeven.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of a person strictly following the direction of an arrow

  Wees consequent in je handelen 

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Wij zijn consequent en volhardend wanneer wij onszelf een taak hebben opgelegd. Ieder van ons vervult op betrouwbare wijze wat hij beloofd heeft te doen.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of two people shaking hands politely while bowing to each other respectfully.

  Respect voor anderen  

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Wij gaan op een respectvolle, beleefde manier met elkaar om. Wij proberen respectloos gedrag te voorkomen.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of a person holding a hand in front of their mouth

  Eerlijk handelen  

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Wij dragen niet bij tot speculaties of geruchten op onze markten. Wij verkopen niet door onze concurrenten te kleineren.

 • [Translate to Nederlands:] A white pictogram of two people next to each other. There's a plus in the middle of them, symbolizing mutual benefit.

  Bevordering van wederzijds voo 

  [Translate to Nederlands:] A white checkmark in a yellow circle

  Wij streven naar een voorspoedige relatie met onze klanten, partners en onze medewerkers.