Berthold Vollers GmbH is lid van de Duitse vereniging voor thee en kruidenthee

Berthold Vollers GmbH (vestiging Bremen) is sinds oktober 2022 lid van de Duitse Vereniging voor Thee en Kruidenthee.

De vereniging, die is voortgekomen uit de "Deutscher Teeverband e.V." en de "Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee e.V.", behartigt sinds 2020 de belangen van haar leden en verstrekt informatie over alle aspecten van thee.

Lidmaatschap is een belangrijke stap om nog zichtbaarder te worden in de thee-industrie. Het helpt ons ook om beter te netwerken met andere bedrijven.